26 ต.ค. 2557 | 05:03 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

กรมการสัตว์ทหารบก...

25 ต.ค. 2557

กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด...

สอบตำรวจ

25 ต.ค. 2557

สอบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ – กำหนดการสอบตำรวจ 450 อัตรา...

“ปปส.”

25 ต.ค. 2557

ปปส เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. – 20 พ.ย. 2557 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ...

กรมทรัพยากรน้ำ...

25 ต.ค. 2557

กรมทรัพยากรน้ำเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ร...

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ...

25 ต.ค. 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รั...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ...

25 ต.ค. 2557

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14...

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบล...

25 ต.ค. 2557

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็...

ตำรวจ

24 ต.ค. 2557

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุ...

ตารางเรียนคอร์สนายสิบตำรวจรอบ2...

8 ต.ค. 2557

สถาบันท๊อปไบรท์ เปิดรับสมัครติว นายสิบตำรวจรอบ2 บุคคลที่สนใจ ติดต่อ โ...

ข่าวเปิดสอบตำรวจไม่มียศ ประจำป...

6 ต.ค. 2557

ข่าวเปิดสอบตำรวจไม่มียศ ประจำปี 2557 จำนวน 5,000 อัตรา ล่าสุด 3 ตุลาคม...

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว...

6 ต.ค. 2557

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชก...

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดส...

6 ต.ค. 2557

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดสอบ กพ รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ...

การเมือง

6 ต.ค. 2557

ส่อยุบ'อบจ.-อบต.'

นายสิบตำรวจ รอบ 2 รับ 5,000 อั...

7 ต.ค. 2557

กำหนดการรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ รอบ 2 ออกไม่เป็นทางการ...

กรมสุขภาพจิต...

29 ก.ย. 2557

กรมสุขภาพจิต พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ....

กรมวิชาการเกษตร...

29 ก.ย. 2557

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบราชการตำแหน่ง : นิติกร (ส่วนกลาง) วันจันทร์ที่ ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการล...

29 ก.ย. 2557

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าร...

สำนักงานศาลยุติธรรม...

29 ก.ย. 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนว...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 15 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 24 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 42 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 273 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) คณิตศาสตร์ทั่วไป

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Pre-Test) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Pre-Test) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : ครูบุ๊ง

(VDO) ความหมายของคำและการเติมคำในช่องว่าง ตอนที่ 1/2

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : ครูบุ๊ง

(VDO) ความหมายของคำและการเติมคำในช่องว่าง ตอนที่ 2/2

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) ภาษาไทย-การใช้ภาษา แบบที่ 1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 4/1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3/1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2/1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1/1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น_2/3

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น_1/3

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)การใช้ภาษาไทยบกพร่อง 4/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)การใช้ภาษาไทยบกพร่อง 3/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) การใช้ภาษาไทยบกพร่อง 2/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) การใช้ภาษาไทยบกพร่อง 1/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/3

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 3/1

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 1 topic
  • 0 replies