1 ก.ย. 2558 | 00:41 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

เปิดสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ...

23 ส.ค. 2558

รับทั้งชายและหญิง 1,000 อัตรา เปิดสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิม.6/ปว...

เช็คกันด่วน!! อัตราบรรจุ 2,523...

19 เม.ย. 2558

เช็คกันด่วน!! อัตราบรรจุ 2,523 อัตรา กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ 2558 เ...

สำนักงาน ก.พ....

24 ก.พ. 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 ...

ปลัดอำเภอ

19 ก.พ. 2558

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2558 จำนวน 135 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

17 ก.พ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราช...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

17 ก.พ. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำ...

กรมธนารักษ์...

13 ก.พ. 2558

กรมธนารักษ์เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับ...

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอ...

12 ก.พ. 2558

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำ...

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร...

11 ก.พ. 2558

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพม...

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์...

10 ก.พ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเ...

กรมศิลปากร

9 ก.พ. 2558

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเท...

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอ...

9 ก.พ. 2558

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเ...

กรมสรรพากร

9 ก.พ. 2558

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 131 อัตรา รับสมัครด...

นายสิบตำรวจ...

11 ก.พ. 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...

28 ม.ค. 2558

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนว...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 26 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 32 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 41 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 389 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 1/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 2/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 3/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 4/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 1/2

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 2/2

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1-3

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 6

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 7

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่1

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 1/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 2/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 3/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 4/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 1/2

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 2/2

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 3 topic
  • 1 replies