26 ม.ค. 2558 | 18:00 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

สอศ.

23 ม.ค. 2558

สอศ.เปิดสมัครรับเยอะมาก 63 อัตรา แถมสอบบรรจุรับราชการ โดยไม่ต้องผ่าน ภ...

สพฐ.

23 ม.ค. 2558

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2558 แล้วนะ รับเฉพาะท่...

กรมพลาธิการทหารบก...

23 ม.ค. 2558

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำ...

ศูนย์การทหารม้า...

14 ม.ค. 2558

ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา...

สคบ.

14 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับร...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ...

6 ม.ค. 2558

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารก...

นายร้อยตำรวจหญิง...

6 ม.ค. 2558

เตรียมเปิดสอบ " นายร้อยตำรวจหญิง " ประจำปี 2558 เปิดรับสมัร วันที่ 12 ...

สำนักงบประมาณ...

6 ม.ค. 2558

สำนักงบประมาณเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครด...

บริษัท CAT กสท...

5 ม.ค. 2558

บริษัท CAT กสท รับพนักงาน วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขาต่างๆ 121 อัตรา...

กองทัพบก

5 ม.ค. 2558

กองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 200 อัตรา รับใบสม...

กรมการแพทย์...

5 ม.ค. 2558

กรมการแพทย์ เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 120 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...

5 ม.ค. 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับวุฒิป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร ...

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี...

5 ม.ค. 2558

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครวุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 12 มกราค...

ธ.กรุงไทย

5 ม.ค. 2558

ธ.กรุงไทย รับสมัครวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รับสมัคร ตั้งแต่บัด...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเ...

5 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อส...

กรมเจ้าท่า

5 ม.ค. 2558

กรมเจ้าท่าเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา รับสม...

กรมวิชาการเกษตร...

5 ม.ค. 2558

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัต...

อบต.หนองสะโน อุบลราชธานี...

5 ม.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุเข้ารับรา...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 26 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 24 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 41 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 297 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ดอกเบี้ย ข้อที่ 1 ep.2

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ดอกเบี้ย ข้อที่ 1 ep.1

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ผลบวกและผลต่างตัวเลข

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง จำนวนเสา,ระยะห่างระหว่างเสา

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 4

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 3

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.กำธร

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 1)

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.กำธร

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 2)

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/3

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 3/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 2/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/2

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 1/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 2 topic
  • 0 replies