14 ก.พ. 2559 | 16:52 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ข้าราชการ กทม. เปิดรับสมัคร...

5 ธ.ค. 2558

ข้าราชการ กทม. เปิดรับสมัคร ในวันที่ 21 ธันวาคม - 12 มกราคม 59...

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทร...

28 พ.ย. 2558

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา รับสมัคร 26 พ.ย. – 21 ธ.ค....

เปิดสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ...

23 ส.ค. 2558

รับทั้งชายและหญิง 1,000 อัตรา เปิดสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิม.6/ปว...

เช็คกันด่วน!! อัตราบรรจุ 2,523...

19 เม.ย. 2558

เช็คกันด่วน!! อัตราบรรจุ 2,523 อัตรา กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ 2558 เ...

สำนักงาน ก.พ....

24 ก.พ. 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 ...

ปลัดอำเภอ

19 ก.พ. 2558

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2558 จำนวน 135 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

17 ก.พ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราช...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

17 ก.พ. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำ...

กรมธนารักษ์...

13 ก.พ. 2558

กรมธนารักษ์เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับ...

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอ...

12 ก.พ. 2558

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำ...

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร...

11 ก.พ. 2558

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพม...

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์...

10 ก.พ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเ...

อ.เอก

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 26 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 32 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 41 รายวิชา

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 1/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 2/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 3/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 4/4

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 1/2

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 2/2

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบวิชา Powerpoint 1

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบวิชา Powerpoint 2

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำบุพบท

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1-3

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4

ติวสอบนายสิบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบเรื่อง Adjective clause

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบเรื่อง Conversation

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบเรื่อง Gerudและ Infinitive

เนื้อหาภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ภาษาอังกฤษ เรื่อง Gerund และ Infinitive

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบเรื่องTense

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

ข้อสอบเรื่อง Adverb

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 1/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 2/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 3/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 4/4

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 1/2

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อุปมา-อุปไมย ตอนที่ 2/2

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 3 topic
  • 1 replies