23 ก.ย. 2557 | 10:01 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา...

11 ก.ย. 2557

“สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 -26 ก.ย. 2557 นักวิ...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา...

11 ก.ย. 2557

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครท...

สำนักงานศาลยุติธรรม...

11 ก.ย. 2557

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อั...

กรมบังคับคดี...

1 ก.ย. 2557

กรมบังคับคดี ประกาศสอบแข่งขันตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ร...

กรมทรัพยากรธรณี...

1 ก.ย. 2557

กรมทรัพยากรธรณี ประกาศสอบแข่งขันในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ วันจัน...

กรมราชทัณฑ์...

1 ก.ย. 2557

กรมราชทัณฑ์ ประกาศเปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ค...

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์...

1 ก.ย. 2557

เปิดสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา และตำแ...

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม...

1 ก.ย. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง...

30 ส.ค. 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู...

30 ส.ค. 2557

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ...

กรมการทหารช่าง...

30 ส.ค. 2557

กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อ...

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ...

29 ส.ค. 2557

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน...

การการปกครอง...

26 ส.ค. 2557

การการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป ...

เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลร...

26 ส.ค. 2557

เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี การคัดคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื...

ศูนย์การทหารม้า...

25 ส.ค. 2557

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบ 13 ส.ค. -11 ก.ย. 2557 หลักสูตรการรบแบ...

กรมสรรพากร

25 ส.ค. 2557

กรมสรรพากร ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 187...

กรมควบคุมมลพิษ...

25 ส.ค. 2557

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8...

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก....

25 ส.ค. 2557

ก.พ. เปิดรับสมัครสอ ภาค ก. ก.พ. รอบ 2 ภาษาอังกฤษ 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 255...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 15 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 24 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 42 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 241 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) คณิตศาสตร์ทั่วไป

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Pre-Test) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Pre-Test) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : ครูบุ๊ง

(VDO) ความหมายของคำและการเติมคำในช่องว่าง ตอนที่ 1/2

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : ครูบุ๊ง

(VDO) ความหมายของคำและการเติมคำในช่องว่าง ตอนที่ 2/2

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) ภาษาไทย-การใช้ภาษา แบบที่ 1

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) เรียงประโยค

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ความหมายของคำและการเติมคำลงในช่องว่าง

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) ตรรกศาสาตร์

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 1/4

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 2/4

นักเรียนนายสิบตำรวจ(พลตำรวจ)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(VDO) อนุกรมตัวเลข_ ตอนที่ 3/4

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

แนะนำขั้นวิธีสมัครสมาชิกท็อปไบรท์

มีปัญหาหรือข้อสงสัยโทรสอบถาม 081-4422-801 , 080-188-8832 วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-20:00 น.
  • 6 topic
  • 3 replies

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 1 topic
  • 0 replies